Kako lahko skrajšate odzivni čas gasilcev v primeru požara?


Pametni brezžični protipožarni varnostni sistemi, ki rešujejo življenja in premoženje.

Sistemi požarnega varovanja

Pri zagotavljanju požarne varnosti ljudi, živali in premoženja je pomembno, da so vgrajeni sistemi nadzora in protipožarne zaščite avtonomni. Pri načrtovanju pametnega doma je tako nujno potrebno upoštevati, katere so tiste naprave, ki nam zgolj lajšajo vsakodnevno bivanje v domu ali na delovnem mestu ter katere so tiste, ki nas bodo še vedno varovale kljub izpadu sistema v pametnem domu zaradi tehničnih okvar ali izpada električnega omrežja. Predvsem je treba poskrbeti, da nas bo sistem ne glede na morebitne okvare ves čas varoval pred morebitnimi nezgodami, kot so požar, vlom, izlitje vode, uhajanje ogljikovega monoksida in gospodinjskih plinov.

Pogosto so vzroki za nastanek požara povezani z okvaro na električnih instalacijah. Takrat lahko pride do izklopa glavne varovalke in posledično do nedelovanja vseh elektronskih naprav v objektu, tudi internetne povezave. Zato je smiselno uporabiti neodvisen in avtonomni sistem, ki nas bo lahko varoval tudi v takih primerih.

AJAX – sistem, ki ga nič ne more presenetiti

Učinkovit sistem, ki omogoča 24/7 nadzor nad delovanjem posameznih elementov varnostnega sistema, tako uporabnikom kot tudi varnostno nadzornim službam, je varnostni sistem AJAX. Poleg privlačnega dizajna vseh elementov sistema je njegova posebnost ta, da so vsi elementi brezžični, ima zagotovljeno rezervno napajanje ter možnost prenosa alarma tudi preko GSM/GPRS.

S sistemom AJAX si lahko zagotovite zgodnjo detekcijo požara s kombiniranimi javljalniki dima, toplote in ogljikovega monoksida. Sistem vas bo opozoril tudi na zaznavanje gibanja v vašem objektu ali okolici, omogočeno pa je še zaznavanje izlitja vode in video nadzor.

Vedno boste z gotovostjo vedeli, kaj se dogaja

Izpostavili bi omogočeno dodatno preverjanje (verificiranje) delovanja posameznih elementov sistema v primeru požara in ostalih izrednih dogodkov. Na ta način lahko v primeru, ko fizično niste prisotni v objektu in ne morete vedeti, kaj se tam dogaja, dodatno preverite alarmni dogodek, ga tako z gotovostjo potrdite in v primeru požara hitreje obvestite regijski center za obveščanje na 112 ter lokalno pristojne gasilske enote.

Ajax dimni javljalnik na pametnem telefonu

Do sedaj so ostali sistemi požarnega varovanja v večini primerov uporabniku posredovali zgolj informacijo o požarnem alarmu. Uporabnik je sicer prejel podatek o alarmu, vendar še vedno ni vedel, kaj se dogaja v objektu. S popolnim nadzorom in spremljanjem podatkov na posameznih elementih sistema AJAX pa lahko zdaj v realnem času spremljamo, ali gre za lažni alarm ali pa se je požar dejansko zgodil in se že razvija.

Z največjima ponudnikoma obveščanja prostovoljnih gasilskih enot v Sloveniji, Intervencije.net in FireAPP, smo za potrebe hitrejšega alarmiranja gasilcev v primeru požara pripravili možnost povezave sistema AJAX z obema intervencijskima portaloma.

S sistemom AJAX in intervencijskimi portali pa ni hitrejše samo alarmiranje gasilcev ampak tudi in predvsem uporabnikov, ki lahko tako zelo hitro učinkovito in predvsem še pravočasno in ustrezno ukrepajo. Sistem AJAX namreč učinkovito zaznava detekcijo dima in povečane toplote še pred pričetkom nastanka požara, ko brez fizične prisotnosti oseb ali vgrajene tehnične opreme nikakor ne moremo zaznati tega izrednega dogodka.

Andrej Štremfelj, Razvoj požara in učinki zgodnje detekcije
Vir: Gasilska enota Stara Loka, Razvoj požara in učinki zgodnje detekcije

Za več informacij o ponudbi celovitega sistema nadstandardnega požarnega varovanja kot oblike izvajanja dodatnih požarnovarstvenih ukrepov na objektih dobite na telefonski številkiZa več informacij o ponudbi celovitega sistema nadstandardnega požarnega varovanja kot oblike izvajanja dodatnih požarnovarstvenih ukrepov na objektih dobite na telefonski številki 040/305-056 ali elektronski pošti info@detektor-sistemi.si. Vsak sistem je namreč individualno prilagojen potrebam naročnika in objektu, ki ga želite protipožarno varovati.

Spletna stran proizvajalca AJAX SYSTEMS

Detektor sistemi - AJAX Authorized installer 

  • Inspector CO
    sensorcon Inspector CO Industrial PRO
    Inspector Ind.: 167,00€ z ddv sensorcon Inspector CO Industrial PRO
    Inspector Ind. PRO:
    199,50€ z ddv

CERTIFIKATI

DOKAZILA O SKLADNOSTI S STANDARDI
Detektorji ogljikovega monoksida morajo biti skladni z EU standardom EN 50291-1!

BS EN 50291-1:2010 Detektorji proizvajalca EiELECTRONICS so testirani po BSI (British Standard Institute) standardih.
BS EN 50291-2:2010 Detektorje proizvajalca EiELECTRONICS lahko uporabljamo tudi v rekreativne namene v plovilih, kamp prikolicah in avtodomih.
BS OHSAS 18001:2007 Izdelki proizvajalca EiELECTRONICS imajo certifikat za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu.

PRIPOROČILA & REFERENCE

Gasilsko reševalna služba Kranj
Gasilsko reševalna služba Kranj priporoča
uporabo detektorjev ogljikovega monoksida EiElectronics!
Spletni portal za spremljanje intervencij v sodelovanju z detektorji ogljikovega monoksida in požara EiElectronics omogoča zaščito in hitrejšo odzivnost intervencijskih enot gasilcev, nujne medicinske pomoči ter drugih.
Občina Izola
V občinskih stanovanjih občine Izola v naselju LIVADE smo namestili detektorje ogljikovega monoksida EiElectronics serije Ei208!
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani uporabljajo detektorje ogljikovega monoksida EiElectronics in SENSORCON INSPECTOR CO v raziskovalne namene kot vzporeden način za odkrivanje ogljikovega monoksida v testni komori.
Slovensko združenje za požarno varstvo
Smo člani Slovenskega združenja za požarno varstvo.

Brezplačna dostava za naročila nad 75 €.

Prijava na obveščanje